Gemiddelde vaste lasten (per maand), volgens NiBud

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) geeft geen specifieke cijfers voor de gemiddelde maandelijkse vaste lasten van huishoudens in Nederland, aangezien deze afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals inkomen, gezinssamenstelling en woninggrootte.

Wel biedt het Nibud informatie over de gemiddelde uitgaven per huishouden voor specifieke posten, zoals huur of hypotheek, gas, water en elektriciteit. Deze cijfers kunnen worden gebruikt om een schatting te maken van de totale vaste lasten, maar houd er rekening mee dat deze specifiek voor elk huishouden kunnen verschillen.

Het Nibud raadt huishoudens aan om regelmatig hun uitgaven in kaart te brengen en te bekijken waar ze besparingen kunnen realiseren, bijvoorbeeld door energiebesparende maatregelen te treffen. Op de Nibud-website vind je meer informatie over budgetbeheer en hoe je je uitgaven in kaart kunt brengen.

Mobiele versie afsluiten